180.000 KM u 6 dana za dezinfekciju i čišćenje zbog korona virusa

Clean-Money-Step-12

Podsjećamo:

»«RUDNICI MRKOG UGLJA ” BANOVIĆI ” DD BANOVIĆI su 24.03.2020. godine potpisali ugovor sa Sanit doo Tuzla za nabavku dezificijensa za ruke, radne površine, sanitarne čvorove i patose u visini od 55.363 KM. Nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave, a kao razlog provođenja ovog postupka navedena  je hitnost zbog corona virusa.

Ugovorni organ sa ovim ponuđačem, prema podacima sa Portala javnih nabavki je zaključio 20 ugovora po osnovu provedenog, također netransparentnog direktnog sporazuma, a više od pola je zaključeno na najviši iznos za direktni sporazum od 6.000 KM. U planu javnih nabavki za 2020. godinu na poziciji „materijal za održavanje čistoće“ predviđen je iznos od 70.281 KM.

Iako se ova nabavka čini opravdanom, ovako veliki iznos bi mogao ukazati i na zloupotrebu. Na web stranici ugovornog organa se ne može naći tenderska dokumentacija za ovu nabavku, pa se ne zna koliko je vremensko trajanje ugovora i koliko se predmetne robe nabavlja. Međutim jedan od uslova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave zbog hitnosti je i da se „nemoguispoštovatiovimzakonomutvrđeniminimalnirokovizaotvoreni,ograničeniilipregovaračkipostupaksobjavomobavještenja“, a u konkretnom slučaju se, zbog godišnje planiranih ukupnih sredstava za materijal za čišćenje i iznosa samo za dezinficijense, čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak.«

Isti dan sa istim ponuđačem zaključen je na isti način još jedan ugovor za „deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju u radnim prostorijama i organizacionim cjelinama RMU „Banovići“ d.d. Banovići“ u iznosu od 21.788,90 KM.

Šest dana poslije zaključivanja ovih ugovora 30.03.2020, isti ugovorni organ je zaključio još jedan ugovor pregovaračkim postupkom bez objave zbog hitnosti, a u vezi sa korona virusom sa Radex doo Banovići za „materijal za održavanje čistoće“ i to godišnje vrijednosti 77.113,50 KM bez PDV-a.

I u ovom slučaju sezbog prethodne nabavke, ali i velikog godišnjeg iznosa, čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21. ,22. ,23. ,24. i 28. ovog zakona“. #ćiribućiriba

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s