I dalje se vrše nabavke IT usluga po ustaljenom obrascu

Federalno mnistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je objavilo otvoreni postupak nabavke usluga održavanja registara, aplikacija i web portala sa procjenjenom vrijednošću od 80.000,00 KM (bez PDV-a).

Da je nabavka diskriminatorna i da svi ponuđači nemaju jednak tretman vidljivo je u okviru tenderske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehničku i profesionalnu sposobnost. Tako se od potencijalnih ponuđača tražilo nekoliko zahtjeva koji definitivno „sužavaju“ mogućnost da apliciranja na tender. Tako na primjer, ponuđač mora obezbjediti:

  • Ponuđač mora imati iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora o održavanjusoftwera/sistema po obimu i namjeni sličan traženoj specifikaciji u zadnje 3 godine, i nemanjoj vrijednosti od vrijednosti procijenjene za ovaj ugovor.
  • Ponuđač mora imati najmanje 8 zaposlenih ili angažovanih stručnjaka iz IT oblasti sa posjedovanjem određenih certifikata, određenim nivoom iskustva i radnog staža
  • Ponuđač mora imati aktivni softwerski alat (Help desk) dostupan 24/7 putem internetapomoću kojeg je moguće vršiti prijavu i čiji je interfejs na jednom od službenih jezika uBiH.
  • Ponuđač mora biti certificiran sa međunarodno priznatim certifikatom ISO 27001:2013

Može se reći da su svi ovi zahtjevi „legitimni“ ali ono što je problem je njihova međusobna kombinacija uslijed koje se jako mali broj ponuđača može pojaviti kao potencijalni ponuđač. Kako se radi o redovnom godišnjem održavanju treba istaći da je do sada ovaj posao dobijala firma KING ICT iz Sarajeva, koja ujedno i jedina odgovara na sve navedene zahtjeve.Stoga se sa sigurnošću može reći da su i ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi vezi tehničke sposobnosti ponuđača (Član 49 ZJN).

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s