Novi poslovi, isti scenariji, stari akteri…

hollywood-sign-at-night_wallpprs Poreska uprava Republike Srpske je objavila otvoreni postupak nabavke usluga održavanja informacione infrastrukture Poreske uprave Republike Srpske sa procjenjenom vrijednošću od 60.000,00 KM (bez PDV-a).

Kad se posmatra tenderska dokumentacija, segment koji ukazuje na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman se nalazi u vezi sa zahtjevom profesionalne i tehničke sposobnosti, odnosno zahtjevom da potencijalni ponuđač u svrhu obezbjeđenja stručnih osoba realizaciju posla iz predmeta nabavke mora raspolagati sa osobama koje imaju 25 različitih certifikata odnosno kvalifikacija. Takvi zahtjevi nisu nešto novo i viđeni su već nekoliko puta a i tada je ukazivano na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman.

U ovoj nabavci, ali i prethodnim nabavkama koje smo pominjali, interesantna je i činjenica da je Poreska uprava od ponuđača tražila da certifikovane sisteme upravljanja, odnosno standarde (ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301) ili ekvivalentne certifikate.

U svim ranijim slučajevima, u okviru kojih su navođeni gore navedeni zahtjevi za izvršiocima sa datim certifikatima te posjedovanje datih certifikovanih sistema upravljanja, primljena je samo jedna ponuda koja je u svim slučajevima bila manje od 0,1% niža od procjenjene vrijednosti. Te ponude su bile i prihvaćene i ugovor bi bio sklopljen sa firmom Prointer.

Da li će na ovom tenderu biti zaprimljena samo jedna važeća ponuda, od koga i kolika će ona biti, vidjeće se na e-aukciji koja je predviđena 21. avgusta 2019. godine. #ćiribućiriba

UC

Advertisements

Sit gladnom ne vjeruje

56ccad31-e8f4-43f8-888f-7abc0a0a0a6c-konobarica-690x480

Dana 17.07. 2019. godine, ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” su objavile konkuretski zahtjev za usluge keteringa za slavu preduzeća sa procjenjenom vrijednošću od 15.000 KM (bez PDV-a). Predviđeni ketering se odnosi na usluge hrane i pića za 300 gostiju.

Ono što je ovdje interesantno odnosi se na samu procjenjenu vrijednost predviđene nabavke. Prema podacima na sajtu NUMBEO (www.numbeo.com), cijena jednog obroka (predjelo, glavno jelo i dezert) u prosječnom restoranu u Trebinju iznosi 17 KM. Stoga je jako interesantna procjena vrijednosti nabavke jer je ovdje procjenjeno da je cijena jednog obroka, sa pićem, čak 58,50 KM (sa uključenim PDV-om). Stoga se svakako može ukazati na problem svrsishodnosti ove nabavke ali i problem sa precjenjenom vrijednošću što je suprotno Članu 15. Zakona o javnim nabavkama.

Evidentan je i problem nedostatka razumjevanja i empatije prema siromašnim i „gladnim“ građanima Trebinja. Prema dostupnim podacima, cijena dnevnog obroka u javnim kuhinjama u BiH iznosi oko 2,5 konvertibilne marke što ukazuje da se sa ovom javnom nabavkom moglo izfinansirati najmanje 7.000 dnevnih obroka za siromašne građane Grada Tebinje. #ćiribućiriba

Ako je i od Agencije za navne nabavke, mnogo je

Agencija za javne nabavke BiH po nalogu Ministarstva finansija i trezora BiH, koje je u tehnickom mandatu vec 10 mjeseci, mijenja Zakon o javnim nabavkama BiH kako bi ga uskladila sa Vodicem banke za nabavke?!? Tako cemo u vrijeme ljetnih praznika, dok se vlast u BiH jos uvijek uspostavlja, umjesto prijeko potrebnog funkcionalnog i europskog, antikorupcionog i zakona koji sankcionise kaznjiva ponasanja svih ucesnika u postupcima javnih nabavki, dobiti zakon koji ce biti u skladu sa necijim podzakonskim aktima. Ako je i od Agencije za javne nabavke, a i od banke, mnogo je. #ciribuciriba

https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/8925-

 

Po jedna pumpa za svako službeno vozilo

zora-vidovic1-800x445Ministarstvo finansija Republike Srpske objavilo je javnu poziv za nabavku goriva za vozila tog Ministarstva, ali da bi bili kvalifikovani za ovu nabavku, ponuđači moraju imati pumpe u ovim mjestima: Banja Luka, Istočno Sarajevo, Pale, Trebinje, Bijeljina, Prijedor, Modriča, Bugojno, Brčko, Tuzla, Tomislavgrad, Sarajevo. Nepotrebno je i govoriti da je za ugovorni organ ovaj uvjet suvišan, nepotreban i da ozbiljno ograničava konkurenciju.

Uz to, podkriterij rok plaćanja od čak 35 bodova je nejasan, jer su rokovi plaćanja propisani Zakonom.

Ovako postavljena nabavke je kršenje člana 3 ZJN-a stav (1), prema kojem je ugovorni organ dužan postupati transparentno, i jednako i nediskriminirajuće prema svim kandidatima / ponuđačima, tako što će osigurati pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Također i člana 44. ZJN-a stav (2): „Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji definira uslove za kvalifikaciju na način da utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti.“ #ćiribućiriba

Ministarstvo finansija RS nabavlja (bez)potrebnu aplikaciju za upravljanje unutrašnjim dugom

4021

Ministarstvo finansija Republike Srpske je objavilo konkurentski zahtjev za nabavku usluga migracije aplikacije za evidenciju unutrašnjeg duga sa procjenjenom vrijednošću od 49.999,00 KM (bez PDV-a).

Već sam iznos procjenjene vrijednosti ukazuje na potencijalnu namjeru navedenog ugovornog organa da izbjegne objavu otvorenog postupka jer se isti mora raspisati ako je iznos nabavke jednak i veći od 50.000 KM (bez PDV-a). Ujedno, ova nabavka nije bila inicijalno predviđena Planom javnih nabavki navedenog ministarstva, već je predviđena nabavka sveobuhvatnog sistema za upravljanje dugom i baza za sudske predmete sa procjenjenom vrijednošću od 465.812,00 KM (bez PDV-a) ali čija nabavka nije sprovedena. Međutim, Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1432/19 od 30.05.2019. godine, data je saglasnost Ministarstvu finansija na Plan utroška sredstava za kapitalna ulaganja, sa pozicije 511700-Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu, za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine, za unapređenje sistema za evidenciju unutrašnjeg duga.

Kao obrazloženje za pokretanje ove nabavke je navedeno da je postojeća aplikacija za evidenciju unutrašnjeg duga u Ministarstvu finansija, koja je lokalno razvijana koristeći postojeći licencirani alat MS Access, zastarjela i ne može da odgovori sadašnjim funkcionalnim zahtjevima sa stanovišta obima poslova i količine podataka, te je neophodno izvršiti migraciju aplikacije u kvalitetniju i profesionalniju verziju (koristeći softver Oracle APEX). Interesantno je svakako činjenica da je Microsoft Office Access upravo jedan od najzastupljenijih ekvivalenata navedenom softveru Oracle APEX, te da nema značajnih razlika u njihovom korištenju ako su u pitanju poslovi evidentiranja kao što je ovdje slučaj.

Istovremeno, jako su interesantni zahtjevi koji se postavljaju pred potencijalne ponuđače u okviru ove nabavke (zahtjevi koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost):

• dokaz o iskustvu u radu sa softverskim alatom Oracle APEX.

• sertifikat Oracle DBA administratora

• referencu da je radio poslove migracije ili razvoja aplikacije koristeći softverski alat Oracle APEX

• uspješna realizacija najmanje 1 (jednog) ugovora, koji je za predmet imao migraciju ili razvoj aplikacije koristeći navedeni softverski alat u posljednje tri godine računajući od momenta predaje ponude, ili za period od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine

• izjavu od strane ponuđača o tehnički osposobljenom i angažovanom osoblju od strane ponuđača koji će izvršiti migraciju

• spisak kvalifikovanih i osposobnjenih osoba – lica od strane ponuđača koji će, ako budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač, izvršiti migraciju.

Na kraju, kada se posmatraju svi elementi, može se postavljati pitanje u vezi svrsishodnosti ove nabavke jer je upitna sa stanovišta Plana javnih nabavki za 2019. godinu, sa stanovišta neophodnosti promjene postojećih aplikacija, te sa staništa ishoda cjelokupne nabavke. Umjesto da predvidjenih 49.999,00 KM koje su planirali izdvojiti za ovu nabavku, Ministarstvo finansija RS, ali i sama Vlada RS, su mogli da slijede primjer privatne kompanije BEMA koja je obezbijedila knjige za djecu svojih radnika od trećeg razreda osnovne do četvrtog srednje škole. Za školske knjige izdvojeno je oko 100.000 KM i upravo su to potezi koji obezbjeđuju pozitivan iskorak u vezi demografske (re)generacije i ostanak ljudi na ovim prostorima a ne bespotrebne softverske aplikacije čija je svrha upitna. “ćiribućiriba

Kriteriji za ocjenu ponuda je Ekonomski najpovoljnija ponuda

businessmen-whisping-secret-into-ear

1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %
Obzirom da se radi o skupom uređaju jasno je da ponuđač koji ima na stanju ovakav uređaj automatski za 20%u prednosti nad ostalim ponuđačima. Obično se u ovakvim situacijama preferiranom dobavljaču informacija o kupovini ovakvog uređaja blagovremeno najavi, a što nije u skladu sa članom 3 ZJN-a stav (1) „Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.“ #ćiribućiriba

BABABA

Godinama niko ne osporava kontroverzne zahtjeve JP Puteva Republike Srpske u vezi ocjene ekonomske i finansijske sposobnosti

nenad-nesic-2JP Putevi Republike Srpske su raspisale otvoreni postupak nabavke radova na rehabilitaciji regionalnog puta P-452, Milići-Zeleni Jadar, sa procjenjenom vrijednošću od 427.350,43M (bez PDV-a).

Na potencijalnu diskriminaciju i nejednak tretman, te „namještanje za poznatog izvođača radova“ ukazuje činjenica da se u okviru ocjene ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača traži da dostavi „izjavu ili potvrdu banke da ponuđač ima likvidna sredstva ili kreditnu liniju u iznosu od izdatog od banke dobavljača u iznosu od 250.000 KM za radove koji su predmet ove tenderske dokumentacije“. Ovaj sraman uslov je već godinama vidljiv na tenderima JP Puteva Republike Srpske i svakako u skladu sa Članom 47. Zakona o javnim nabavkama.

Ono što je svakako još interesantnije je i visina iznosa u okviru ovog tendera. Naime, prilikom raspisivanja tendera za sklanjanje naplatnih kućica u okolini Banja Luke, sa procjenjenom vrijednošću od oko 1,6 miliona KM, za ocjenu ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača je traženo da dostavi „„izjavu ili potvrdu banke da ponuđač ima likvidna sredstva ili kreditnu liniju u iznosu od izdatog od banke dobavljača u iznosu od 100.000 KM za radove koji su predmet ove tenderke dokumentacije“. Isti iznos se traži i kod aktuelnog tendera „Rehabilitacija dijela regionalnog puta R-446, u naselju Vrace, u dužini od ~1,5 km“., referenca 020/19 iako je procjenjena vrijednost ove nabavke tek nešto niže vrijednosti odnosno 341.880,34 KM (bez PDV-a). Takođe treba napomenuti i aktuelnu nabavku “Rehabilitacija magistralnog puta M-19, Drinjača – Milići – Vlasenica”, referenca 025/19 gdje se za dvogodišni posao sa procjenjenom vrijednošću od 8.128.205,13 zahtjeva da ponuđač ima likvidna sredstva ili kreditnu liniju u iznosu od 1.000.000 KM. #ćiribućiriba

clan