UKC u objekte predviđene za rušenje uložio preko 600.000 KM

148825789_74deeeca36

UKC u objekte predviđene za rušenje uložio preko 600.000 KM
Dana 13.04.2020. JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, zaključio ugovore za 6 lotova za nabavku Adaptacije i opremanja prostora stare hirurgije radi smještaja pacijenata oboljelih od corona virusa (covid-19) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Ugovori su zaključeni sa:
1. PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT D.O.O. Banja Luka u iznosu od 134.010,00 KM za „Djelimičnu adaptaciju objekta stare hirurgije (lijevi blok, I sprat), izvođenje građevinskih i elektro radova i opremanje“,
2. Omnicom Banja Luka u iznosu od 165.800,00 KM za „Isporuku i montažu opreme i materijala na objektu stare hirurgije (lijevi blok, III sprat, prizemlje), distribucija medicinskih
gasova, vazduha i kiseonika“,
3. Elnos BL doo Banja Luka u iznosu od 54.668,99 KM za „Izradu instalacija i priključka mreža – agregat na lokaciji stare hirurgije (lijeva strana, III sprat) i elektro radova (prizemlje) za
napajanje nove kompresorske stanice“,
4. Termomontaža ad Banja Luka u iznosu od 25.713,20 KM za „Djelimičnu adaptaciju sistema grijanja u objektu stara hirurgija (lijeva i desna strana)“,
5. Dekor ZR Banja Luka u iznosu od 113.581,60 KM za „Izvođenje građevinskih radova u okviru dijelimične adaptacije objekata stare hirurgije (prizemlje, II i III sprat i kompletan desni blok); objekta fakturno (I sprat), objekta Zotović (na lokaciji Zdrave Korde br.1) i objekta Klinike za infektivne bolesti (lijevi ulaz, prizemlje) na lokaciji ul. Dvanaest beba b.b.“ i
6. KMC doo Banja Luka u iznosu od 21.610,40 KM za „Nabavku i ugradnju opreme za video nadzor za objekat stare hirurgije.

Prema podacima sa Portala javnih nabavki svi ugovori potpisani su 13.04.2020. godine.
U Glasu Srpske od 19.03.2020. (https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/ukc-rs-spremni-smo-da-zbrinemo-pacijente-i-zastitimo-medicinare/309859) iz UKC-a je saopšteno da je počela adaptacija prostora u centru grada (stara Hirurgija), dakle 25 dana prije potpisivanja ugovora. Iz istog teksta se vidi da je na toj lokaciji postavljeno 115 kreveta, te da će biti obezbijeđeno još 100 kreveta.
Kada uzmemo u obzir broj kreveta (215) i cijenu adaptacije i opremanja prostora (602.999,50 KM sa PDV-om) možemo izračunati da je cijena adaptacije po krevetu 2.804,65 KM.
Svakako da je ovo prevelika cijena i da se nije vodilo računa o racionalnm trošenju javnih sredstava, a naročito kada se uzme u obzir da je adptacija sistema grijanja ugovorena dva dana prije kraja sezone grijanja, kao i da je (ne)potrebna oprema za video nadzor koštala preko 25.000 KM sa PDV-om.
Treba napomenuti i da su objekti u koje je uloženo preko 600 hiljada KM namijenjeni za rušenje, a prostor „stare Hirurgije“ za izgradnju novog naselja.

Stalno nam poništavaju postupak pa ćemo robu kupiti pregovaračkim postupkom

b_180622078

Ju Djeca Sarajeva su 19.03.2020. godine potpisali ugovor sa GTS d.o.o Sarajevo centar u vrijednosti od 19.742,38 KM bez PDV-a za nabavku i isporuku materijala za čišćenje i poliranje, na osnovu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Kao razlog za primjenu ovog postupka navodi se hitnost, odnosno:

„Zbog stalnog ulaganja žalbi u redovnom postupku nabavke sredstava za čišćenje i poliranje, a koji traje već 1 godinu zbog stalnih poništenja postupka,ugovorni organ je u uslovima proglašenja vanrednog stanja i novonastale situacije izazavane korona virusom, a zbog održavanja higijene 35 objekata u sklopu Ustanove, proveo ovaj postupak nabavke najosnovnijih  sredstava za higijenu i dezinfekciju.“

Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost pregovaračkog postupka, ni u kojem slučaju ne smiju se  dovesti u vezu sa ugovornim organom, a poništavanje postupka od strane KRŽ govori da je ugovorni organ nezakonito postupao „već 1 godinu“, te je korona virus samo izgovor za nezakonito postupanje ugovornog organa.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21., 22., 23., 24. i 28. ovog zakona“, te zahtijevamo od nadležnih da poduzmu odgovarajuće mjere. #ćiribućiriba

 

Nabavka ulja za potrebe rudarske mehanizacije se može provesti samo netransparentnim postupkom

rite_gacko

ZP Rudnik i termoelektrana Gacko ad dana 18.03.2020. godine potpisala je ugovor sa Optima grupom doo Banja Luka u iznosu od 69.500 KM za nabavku ulja za potrebe rudarske mehanizacije, na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave, a kao razlog je navedeno samo „krajnja hitnost“. Napominjemo da okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost pregovaračkog postupka ni u kom slučaju ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, te neblagovremeno provođenje odgovarajućeg postupka je u direktnoj vezi sa ugovornim organom i predstavlja kršenje Zakona o javnim nabavkama.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21. ,22., 23., 24. I 28. Ovog zakona“, te  zahtijevamo od nadležnih da poduzmu odgovarajuće mjere. #ćiribućiriba

Stalno nam poništavaju postupak pa ćemo robu kupiti pregovaračkim postupkom

istockphoto-137295005-612x612

 

Ju Djeca Sarajeva su 19.03.2020. godine potpisali ugovor sa GTS d.o.o Sarajevo centar u vrijednosti od 19.742,38 KM bez PDV-a za nabavku i isporuku materijala za čišćenje i poliranje, na osnovu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Kao razlog za primjenu ovog postupka navodi se hitnost, odnosno:

„Zbog stalnog ulaganja žalbi u redovnom postupku nabavke sredstava za čišćenje i poliranje, a koji traje već 1 godinu zbog stalnih poništenja postupka,ugovorni organ je u uslovima proglašenja vanrednog stanja i novonastale situacije izazavane korona virusom, a zbog održavanja higijene 35 objekata u sklopu Ustanove, proveo ovaj postupak nabavke najosnovnijih  sredstava za higijenu i dezinfekciju.“

Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost pregovaračkog postupka, ni u kojem slučaju ne smiju se  dovesti u vezu sa ugovornim organom, a poništavanje postupka od strane KRŽ govori da je ugovorni organ nezakonito postupao „već 1 godinu“, te je korona virus samo izgovor za nezakonito postupanje ugovornog organa.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl.21., 22., 23., 24. i 28. ovog zakona“, te zahtijevamo od nadležnih da poduzmu odgovarajuće mjere. #ćiribućiriba

Koliko košta vaša posteljina i gdje je kupujete? Od firme čija je osnovna djelatnost prodaja ekološkog aditiva za gorivo i uljnog stabilizatora?

str

Na osnovu odluke Vlade Republike Srpske prostorije JU Studentski centar Nikola Tesla (paviljoni 1 i 2) određene su za smještaj fizičkih lica čiji je nalaz testiranja na SARS-CoV2 pozitivan. S tim u vezi, ugovorni organ JU Studentski centar Nikola Tesla je putem pregovaračkog postupka bez objave 02.04.2020. godine zaključio ugovor za nabavku posteljine za JU Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka u iznosu od 50.930,10 KM bez PDV-a sa ponuđačem ECO LTM doo Banjaluka.

Na web stranici ponuđača http://www.ecoltm.com navedeno je „Osnovna djelatnost firme je prodaja ekološkog aditiva za gorivo i uljnog stabilizatora“. Na portalu javnih nabavki može se vidjeti da ovaj ponuđač ima zaključen samo jedan ugovor o javnoj nabavci, i to direktnim sporazumom u iznosu od 6.000 KM za nabavku filtera za mašine i vozila rudarske mehanizacije.

Nije poznato zbog čega je ugovorni organ za nabavku posteljine pregovarao samo sa ponuđačem čija osnovna djelatnost nije ni približno slična traženom.

Uvidom u tendersku dokumentaciju za javnu nabavku madraca u paviljonima 1 i 2 ugovornog organa od 12.09.2018. godine može se vidjeti da je ugovorni organ tada nabavio 580 madraca dimenzija 90×200 cm. Dijeleći iznos zaključenog ugovora za madrace sa brojem madraca nabavljenih za paviljone 1 i 2, dođe se do iznosa od 102,74 KM sa PDV-om po madracu. U online prodavnicama u BiH se može vidjeti da se posteljina može nabaviti po značajno nižim cijenama, te nije poznato zbog čega se nije pregovaralo sa tim ponuđačima.

Zanimljiva je još jedna činjenica vezana za madrace u paviljonima 1 i 2. Naime, u rješenju KRŽ broj JN2-02-07-1-819-10/18 navedeno je da je žalilac tvrdio da je debljina madraca 21 cm, dok je vijeće KRŽ izvršilo mjerenje istog i utvrdilo da je visina madraca 26 cm. #ćiribućiriba

120.000 KM godišnje za „održavanje informacione tehnologije“ preduzeća koje nije u funkciji i ima manje od 15 zaposlenih

toplana

Među 127 ugovora zaključenih po provedenom pregovaračkom postupku bez objave je i ugovor između Toplana ad Banja Luka, koja je u 100% vlasništvu Grada Banja Luka i Lanaco d.o.o Banja Luka za „Održavanje informacione tehnologije“ u iznosu od 34.000 KM bez PDV-a, a na period od 4 mjeseca zbog „ekskluzivnih prava“ jer je Lanaco d.o.o vlasnik izvornog koda.

Ovdje se postavlja veliko pitanje svrsishodnosti ovakve nabavke, jer već treću sezonu grijanje korisnicima u Banja Luci isporučuje Eko toplane Banja Luka, a Toplana ad Banja Luka (stara toplana), po izjavi gradonačelnika Banja Luke od 28.06.2019. „trenutno ih ima 15, ali se i dalje smanjuje broj zaposlenih“ (https://www.banjaluka.com/drustvo/imovina-stare-toplane-ide-na-dobos-niti-je-mogu-ugasiti-niti-poslati-u-stecaj/).

Zar je svrsishodno plaćati skoro 120.000 KM godišnje za održavanje informacionog sistema u preduzeću koje ima manje od 15 zaposlenih?! #ćiribućiriba

180.000 KM u 6 dana za dezinfekciju i čišćenje zbog korona virusa

Clean-Money-Step-12

Podsjećamo:

»«RUDNICI MRKOG UGLJA ” BANOVIĆI ” DD BANOVIĆI su 24.03.2020. godine potpisali ugovor sa Sanit doo Tuzla za nabavku dezificijensa za ruke, radne površine, sanitarne čvorove i patose u visini od 55.363 KM. Nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave, a kao razlog provođenja ovog postupka navedena  je hitnost zbog corona virusa.

Ugovorni organ sa ovim ponuđačem, prema podacima sa Portala javnih nabavki je zaključio 20 ugovora po osnovu provedenog, također netransparentnog direktnog sporazuma, a više od pola je zaključeno na najviši iznos za direktni sporazum od 6.000 KM. U planu javnih nabavki za 2020. godinu na poziciji „materijal za održavanje čistoće“ predviđen je iznos od 70.281 KM.

Iako se ova nabavka čini opravdanom, ovako veliki iznos bi mogao ukazati i na zloupotrebu. Na web stranici ugovornog organa se ne može naći tenderska dokumentacija za ovu nabavku, pa se ne zna koliko je vremensko trajanje ugovora i koliko se predmetne robe nabavlja. Međutim jedan od uslova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave zbog hitnosti je i da se „nemoguispoštovatiovimzakonomutvrđeniminimalnirokovizaotvoreni,ograničeniilipregovaračkipostupaksobjavomobavještenja“, a u konkretnom slučaju se, zbog godišnje planiranih ukupnih sredstava za materijal za čišćenje i iznosa samo za dezinficijense, čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak.«

Isti dan sa istim ponuđačem zaključen je na isti način još jedan ugovor za „deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju u radnim prostorijama i organizacionim cjelinama RMU „Banovići“ d.d. Banovići“ u iznosu od 21.788,90 KM.

Šest dana poslije zaključivanja ovih ugovora 30.03.2020, isti ugovorni organ je zaključio još jedan ugovor pregovaračkim postupkom bez objave zbog hitnosti, a u vezi sa korona virusom sa Radex doo Banovići za „materijal za održavanje čistoće“ i to godišnje vrijednosti 77.113,50 KM bez PDV-a.

I u ovom slučaju sezbog prethodne nabavke, ali i velikog godišnjeg iznosa, čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21. ,22. ,23. ,24. i 28. ovog zakona“. #ćiribućiriba

Nabavki ima, ali pregovaračkog postupka nema

b84c5756f6a889fa332015e4458021f9_XL

U nastavku pregled nabavki provedenih pregovaračkim postupkom bez objave, zbog hitnosti, ugovornog organa JZU Institut za javno zdravstvo RS, vezanih za virus korona u posljednjih mjesec dana. Zbog specifičnosti situacije i iznosa zanimljivo ih je pogledati na jednom mjestu, kao i to da se skoro 60% iznosa, odnosno 5.622.000 KM odnosi na nabavku zaštitnih odijela. Također, interesantan je i podatak da je Institut nabavio 500 testova za brzu dijagnostiku korona virusa pojedinačne vrijednosti 77,64 KM bez PDV-a.

R.br Naziv Datum Predmet Dobavljač Iznos u KM
1 JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVORS 12.3.2020 Aparat za mehaničku ventilaciju PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT  DOO Banjaluka 348.000
2 -II- 13.3.2020 Zaštitna odijela AKO MED D.O.O.  Banjaluka 2.460.000
3 -II- 16.3.2020 Hirurška maska Stepmed Banjaluka 36.000
4 -II- 17.3.2020 Autoklav SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA  LUKA 13.500
5 -II- 17.3.2020 Sredstva za dezinfekciju “GALENFARM” D.O.O. GRADIŠKA 20.489
6 -II- 18.3.2020 Testovi za brzu dijagnostiku korona virusa AKO MED D.O.O.  Banjaluka 38.820
7 -II- 17.3.2020 Hirurške maske “PRO-TEN MEDICAL” D.O.O.  GRAČANICA 36.500
8 -II- 20.3.2020 Aparat za mehaničku ventilaciju PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT  D.O.O Banjaluka 696.000
9 -II- 20.3.2020 Virusne transportne podloge BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 13.500
10 -II- 20.3.2020 Zaštitna odijela MEDICAL D.O.O.  Mostar 185.000
11 -II- 21.3.2020 Mobilni RTG aparat ,,MEDICOM,, D.O.O. Bijeljina 1.020.000
12 -II- 24.3.2020 RT PCR BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 48.000
13 -II- 24.3.2020 Zaštitna odijela MEDICAL D.O.O.  Mostar 370.000
14 -II- 27.3.2020 Hirurške maske SANITEKS D.D Velika Kladuša 700.000
15 -II- 27.3.2020 Respiratorne maske PROCONTROL D.O.O. Banjaluka 345.000
16 -II- 27.3.2020 Zaštitna odijela PROCONTROL D.O.O. Banjaluka 1.650.000
17 -II- 28.3.2020 Zaštitna odijela EMGEN DOO Ilidža 357.000
18 -II- 30.3.2020 Kolor dopler SHIMADZU D.O.O. Sarajevo 55.720
19 -II- 31.3.2020 Respirator ĐAKOVIĆ DOO Banjaluka 119.660
20 -II- 31.3.2020 RT PCR BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 144.000
21 -II- 1.4.2020 Ultrazvuk ,,MEDICOM,, D.O.O. Bijeljina 258.000
22 -II- 2.4.2020 Zaštitna odijela Prevent BH d.o.o. Visoko 600.000
Ukupno 9.515.189

Dezinficijensi protiv Corone za ČISTO izbjegavanje pregovaračkog postupka

rudnik-banovici-direkcija

RUDNICI MRKOG UGLJA ” BANOVIĆI ” DD BANOVIĆI su 24.03.2020. godine potpisali ugovor sa Sanit doo Tuzla za nabavku dezinficijensa za ruke, radne površine, sanitarne čvorove i podove u visini od 55.363 KM. Nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave, a kao razlog provođenja ovog postupka navedena  je hitnost zbog corona virusa.

Ugovorni organ sa ovim ponuđačem, prema podacima sa Portala javnih nabavki je zaključio 20 ugovora po osnovu provedenog, također netransparentnog direktnog sporazuma, a više od pola je zaključeno na najviši iznos za direktni sporazum od 6.000 KM. U planu javnih nabavki za 2020. godinu na poziciji „materijal za održavanje čistoće“ predviđen je iznos od 70.281 KM.

Iako se ova nabavka čini opravdanom, ovako veliki iznos bi mogao ukazati i na zloupotrebu. Na web stranici ugovornog organa se ne može naći tenderska dokumentacija za ovu nabavku, pa se ne zna koliko je vremensko trajanje ugovora i koliko se predmetne robe nabavlja. Međutim, jedan od uslova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave zbog hitnosti je i da se „ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja“, a u konkretnom slučaju se, zbog godišnje planiranih ukupnih sredstava za materijal za čišćenje i iznosa samo za dezinficijense,čini kako se bar za dio sredstava mogao provesti otvoreni postupak. #ćiribućiriba

5.000 litara goriva za dva mjeseca prevoza osuđenika, pritvorenika i maloljetnika koja borave u KPZ Banjaluka do zdravstvenih ustanova

selak-goran

Kazneno-popravni zavod Banja Luka je 27.03.2020. zaključio ugovor sa Nešković doo putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku goriva.

Kao razlog za primjenu ovog postupka navodi se „krajnja hitnost“ jer „ugovorni organ je proveo otvoreni postupak javne nabavke goriva, te je nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08/1.030/052-94/20-1 od 10.02.2020. godine jedan od ponuđača uložio žalbu na ovu odluku, nakon čega je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH donijela rješenje broj: JN2-02-07-4-476-7/20 od 12.03.2020. godine kojim je usvojena žalba žalioca i postupak javne nabavke poništen u cjelosti. Međutim, uzimajući u obzir specifičnost ustanove i lica koja borave (osuđenici, pritvorenici i maloljetnici) i koji zahtijevaju zdravstvenu zaštitu i njegu, a za čije sprovođenje do zdravstvenih ustanova je neophodna predmetna roba, ugovorni organ se ne smije dovesti u situaciju da ima obustavljenu isporuku.“

Zakon o javnim nabavkama je jasno propisao uslove pod kojima se može provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja, a jedan od tih uslova je i „okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se  dovesti u vezu sa ugovornim organom“. U konkretnom slučaju poništena tenderska dokumentacija, koja, kako u svom Rješenju navodi Kancelarija za razmatranje žalbi BiH „grubo naršava opšte principe izčlana3. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer ugovorni organ dužan je da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenjajavnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom“ je sačinjena upravo od strane ugovornog organa, te je na ovaj način došlo do zloupotrebe Zakona.

Za navedeno kršenje odredbi ZJN-a propisana je sankcija do 15.000 KM za ugovorni organ i do 3.000 KM za odgovorno lice u članu 116. stav (2) tačka d) „ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21. ,22. ,23. ,24. i28. ovog zakona“, te zahtijevamo od nadležnih da poduzmu odgovarajuće mjere. #ćiribućiriba