Grad Gradiška: Odžavamo puteve, cijena po dogovoru

Broj obavještenja:594-4-3-203-5-93/20

Grad Gradiška je zaključio dva ugovora sa Kozaraputevima za nabavku novih radova na održavanju ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnim kolovozom na području Grada Gradiška. Oba ugovora su potpisana 21.08.2020. godine, jedan u visini 24.937,50 KM, a drugi 19.980 KM, oba nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave. Osnovnim ugovorom je bilo predviđena mogućnost dougovaranja radova do 20.000 KM, odnosno do 25.000 KM, međutim ako vidimo da je vrijednost potpisanih ugovora na granici same procijenjene vrijednosti, jasno je da nikakvih pregovora nije bilo i da je jedino bilo bitno da se iskoriste sva finansijska sredstva, a ne racionalno trošenje javnih sredstava.

Grad Doboj i njegovi „najbolji“ dobavljači

Gradska uprava Grada Doboja je raspisala otvoreni postupak nabavke čišćenja ulica od snijega u leda u Gradu Doboju sa procjenjenom vrijednošću od 145.280,00 KM (bez PDV-a).

Da se radi o poslu sa „unaprijed poznatim dobavljačem“ ukazuje i činjenica da se u okviru zahtjeva za profesionalnom i tehničkom sposobnošću traži „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke predloženog ugovora, u posljednje dvije godine“ kao i određeni zahtjevi za prosječnim brojem zaposlenih i brojem rukovodilaca, bez da se navodi koji je to broj koji „kvalifikuje“ određenog ponuđača. Upravo se „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora sa sličnom kompleksnošću i karakterom“ u ovom slučaju vidi kao favorizovanje imajući u vidu da firma Josipović d.o.o već godinama pruža ove usluge. Istovremeno, čak su uslovi malo i pooštreni jer je ranije traženo trogodišnje iskustvo koje je očigledno „greškom“ ostalo u dijelu u kojemu se navode potreba za neophodnim dokazima (odnosno spisak izvršenih ugovora u posljednje 3 godine). I dok bi kod zainteresovanih ponuđača ovo bilo bar osnov za pokretanje pitanja ugovornom organu u vezi navedene greške, očigledno je da za ovaj posao nema više zaintereovanih uslijed već „poznatog“ pobjednika ovog tendera.

Kada „na zapadu“ nadležni kontrolni organi utvrde da neka firma ostvaruje značajnu količunu ukupnog prihoda, to je znak da se odnosi između ugovornog organa i navedene firme stave pod poseban nadzor. Upravo bi tako nešto trebalo učiniti i u vezi sa odnosima Gradske uprave Grada Doboja i firme Josipović d.o.o koja oko 2/3 ukupnih prihoda (preko 2 miliona KM godišnje) generiše u poslovanju sa Gradskom upravom i njenim organizacijama i preduzećima. Tako ova firma posipa i održava makadamske puteve, asfaltira lokalne ulice i puteve, kosi travu, brine o odvozu otpada, popravlja ograde, gradi mostove, održava fontane, postavlja travu, itd. za potrebe Gradske uprave Grada Doboj. A interesana je i činjenica da je firma registrovana za djelatnost vađenja i odvoza šljunka, jedne od najkorumpiranije djelatnosti u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju „legalnost“ poslovanja. U većini slučajeva ova firma dobija na tenderima u kojima se eksluzivno pojavljuje kao jedini ponuđač, što samim tim obesmišljuje tendersku proceduru.

Opština Rogatica: Da li ni jedna ponuda nije dostavljena u otvornom postupku ili se radi o nepredviđenim radovima?


Broj obavještenja: 558-4-3-59-5-20/20

 Dana 4.8.2020. godine Opština Rogatica je sklopila ugovor sa Širbegović inženjering  u vrijednosti 22.323,80 KM bez PDV-a za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji dvorane u Rogatici – I faza, nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za primjenu pregovaračkog postupka naveden je član 21. stav 1 tačka a) ZJN-a, koji dozvaljava primjenu ovog postuka „kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka“, što nema nikakve veze sa konkretno zaključenim ugovorom, jer je osnovni ugovor potpisan sa istim ponuđačem 18.07.2019. godine u iznosu od 344.947,59 KM bez PDV-a. Kao razlog za primjenu ovog netransparentnog postuka navode se nepredviđeni radovi, št oje definisano drugim članom ZJN-a.

Ovakve nelogičnosti govore da je sistem monitoringa javnih nabavki u BiH loš i da svako može da provodi netransparentne postupke, bez ispunjenja potrebnih uslova, čimi se gubi smisao i svrha normativnog regulisanja ove oblasti, te se otvara ogroman prostor za korupciju.

Grad Zvornik: Nepredviđeni radovi od 280.000 KM

Broj obavještenja: 70-4-3-48-5-72/20

Dana 20.07.2019. godine Grad Zvornik je potpisao ugovor sa Enikon gradnja za Sanaciju mosta na rijeci Drini u visini 1.429.595,12 KM. Više od godinu dana poslije 4.9.2020. sa istim dobavljačem potpisuje se ugovor za dodatne radove nastale usljed nepredviđenih okolnosti, koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora.

Ovakva mogućnost je predviđena ZJN-om, međutim sam iznos sredstava, koji sa 17% vrijednosti osnovnog ugovora je gotovo na graničnoj vrijednosti od 20%, govori da je ovakva nabavka jako podložna korupciji, tim više jer se radi o radovima koji su nastali usljed nepredviđenih okolnosti, što je ustvari samo formulacija prepisana iz ZJN-a, kako bi naizgled sve bilo regularno, bez navođenja stvarnih razloga.

Bileća pokušava biti transparentna

Opština Bileća raspisala je 15. oktobra 2020. godine tender za nabavku radova – Izvođenje radova na izgradnji gornjeg stroja u Kosovskoj ulici. Postupak je bio konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda, a procjenjena vrijednost vrlo bliza granice za primjenu transparentnijeg, otvorenog postupka – 77.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 90.090,00 KM sa PDV-om (obavještenje o nabavci broj 904-7-3-35-3-12/20).
Iako dio plana koji se javno objavljuje ne mora sadržavati nabavke male vrijednosti, to se smatra dobrom praksom koju provodi većina ugovornih organa u BiH. Međutim, pokušaj da se provjeri da li je ova konkretna nabavka planirana planom ugovornog organa nije uspio jer isti uopšte nema objavljen plan nabavki za 2020. godinu na svojoj internet stranici. Uvidom u realizovane postupke opštine Bileća za 2020. godinu na Portalu JN, može se primjetiti da opština u 2020. godini nije još uvijek provela niti jedan postupak mimo onih iz Poglavlja V Zakona koji služe za dodjelu ugovora male vrijednosti, pa bi neobjavljivanje plana mogla pravdati tom činjenicom ukoliko i do kraja godine nastavi isključivo sa provođenjem ove vrste postupaka. Međutim, u prethodnoj 2019. godini opština je provela 2 otvorena postupka koji se moraju nalaziti u javno objavljenom planu, ali ni za ovu godinu ne postoji objavljen plan javnih nabavki, što može značiti da je opština te postupke provodila u suprotnosti sa članom 17. (1) Zakona o javnim nabavkama.
Pored toga, rok za dostavu ponuda u aktuelnom tenderu je bio svega 8 dana, do 23.10.2020. godine, što nije u skladu sa članom 101, (1)b) ZJN. U pitanju je dakle kontinuirano netransparentno postupanje ugovornog organa koje nije u skladu sa Zakonom.

Grad Doboj i njegovi „najbolji“ dobavljači

Gradska uprava Grada Doboja je raspisala otvoreni postupak nabavke čišćenja ulica od snijega u leda u Gradu Doboju sa procjenjenom vrijednošću od 145.280,00 KM (bez PDV-a).

Da se radi o poslu sa „unaprijed poznatim dobavljačem“ ukazuje i činjenica da se u okviru zahtjeva za profesionalnom i tehničkom sposobnošću traži „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke predloženog ugovora, u posljednje dvije godine“ kao i određeni zahtjevi za prosječnim brojem zaposlenih i brojem rukovodilaca, bez da se navodi koji je to broj koji „kvalifikuje“ određenog ponuđača. Upravo se „uspješno iskustvo u realizaciji ugovora sa sličnom kompleksnošću i karakterom“ u ovom slučaju vidi kao favorizovanje imajući u vidu da firma Josipović d.o.o već godinama pruža ove usluge. Istovremeno, čak su uslovi malo i pooštreni jer je ranije traženo trogodišnje iskustvo koje je očigledno „greškom“ ostalo u dijelu u kojemu se navode potreba za neophodnim dokazima (odnosno spisak izvršenih ugovora u posljednje 3 godine). I dok bi kod zainteresovanih ponuđača ovo bilo bar osnov za pokretanje pitanja ugovornom organu u vezi navedene greške, očigledno je da za ovaj posao nema više zaintereovanih uslijed već „poznatog“ pobjednika ovog tendera.

Kada „na zapadu“ nadležni kontrolni organi utvrde da neka firma ostvaruje značajnu količunu ukupnog prihoda, to je znak da se odnosi između ugovornog organa i navedene firme stave pod poseban nadzor. Upravo bi tako nešto trebalo učiniti i u vezi sa odnosima Gradske uprave Grada Doboja i firme Josipović d.o.o koja oko 2/3 ukupnih prihoda (preko 2 miliona KM godišnje) generiše u poslovanju sa Gradskom upravom i njenim organizacijama i preduzećima. Tako ova firma posipa i održava makadamske puteve, asfaltira lokalne ulice i puteve, kosi travu, brine o odvozu otpada, popravlja ograde, gradi mostove, održava fontane, postavlja travu, itd. za potrebe Gradske uprave Grada Doboj. A interesana je i činjenica da je firma registrovana za djelatnost vađenja i odvoza šljunka, jedne od najkorumpiranije djelatnosti u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju „legalnost“ poslovanja. U većini slučajeva ova firma dobija na tenderima u kojima se eksluzivno pojavljuje kao jedini ponuđač, što samim tim obesmišljuje tendersku proceduru.

Ilidža se osigurava po brzom postupku

Opština Ilidža raspisala je 14. oktobra tender za nabavku sredstava za zaštitu i sredstava za održavanje higijene za potrebe CIK Ilidža. Postupak je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, a procjenjena vrijednost 17.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.475,00 KM sa PDV-om (obavještenje o nabavci broj 888-7-1-281-3-188/20).

Nabavka vjerovatno nije pokrenuta na vrijeme, pa se to pokušalo komepnzirati prekratkimrokom za dostavu ponuda koji je bio svega 6 dana, od čega 2 dana vikenda – do 20. oktobra. Na ovaj način, ugovorni organ nije postupio u skladu sa članom 101. (1), b) Zakona o javnim nabavkama i nije ostavio svim potencijalnim ponuđačima dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu ponuda.

Pored toga, ugovorni organ je u tehničkoj specifikaciji navodio detaljne sastave pojedinih traženih proizvoda, bez dodavanja “ili ekvivalent”, što nije u skladu sa članom 54. Zakona o javnim nabavkama. Na ovo poslednje su putem Portala JN reagovali i ponuđači, navodeći mogućnost žalbe, pa je specifikacija u konačnici ipak izmjenjena. Ostaje pak opomena ugovornom organu da nabavke pokreće blagovremeno i poštuje zakonske rokove.

Istovrsna nabavka sa „prilagođenim“ specifikacijama

Granična policija je raspisala otvoreni postupak nabavke motornih vozila sa procjenjenom vrijednošću od 1.761.000,00 KM (bez PDV-a). Predviđena je nabavka 26 kombi vozila sa pogonom na četiri točka te dva manja teretna vozila za prevoz službenih pasa.

Ova nabavka je interesantna jer korespondira sa nabavkom kombi vozila iz 2018. godine kada je nabavljano 7 istovrsnihvozila. Tada je ovu nabavku dobila firma “M.R.M.” EXPORT-IMPORT D.O.O. sa jedinom ponudom u iznosu od 424.872,00 KM iako je sama cijena bila za više od 35 hiljada KM viša od procjenjene vrijednosti (388.900,00 KM).  U okviru specifikacije predmeta nabavke, tada je precizirano da dužina motornog vozila ne smije biti duža od 5200 mm, da snaga motora mora biti minimalno 100 kWh, odnosno da maksimalna radna zapremina motora mora biti do 2000 cm3. Tada nije bilo navedeno da širina lijevih i desnihkliznih vrata mora biti minimalno 1000 mm kao što je slučaj prilikom ove nabavke. Istovremeno, maksimalna dužina vozila u ovoj novoj nabavci je smanjena na 5000 mm dok je radna zapremina motora povećana na maksimalno 2100 cm3. Međutim, analizom dostupnih vozila koja mogu da odgovaraju ovom opisu, vidljivo je da se i dalje favorizuju vozila VW grupacije jer vozilo nova verzila VW Transporter T1, koje odgovara navedenim specifikacijama, ima dužino od 4.904 mm te širinu lijevih i desnih kliznih vrata u iznosu od 1017mm.

Na osnovu višegodišnjeg monitoringa, te uvida u stanje na terenu, vidljivo je da Granična policija „favorizuje“ motorna vozila VW grupacije prilikom nabavke kombi vozila. To ne bi bio problem kada bi to bila zvanična politika zasnovana na određenim dokazima da kvalitet ovih vozila uveliko nadizilazi kvalitet vozila koji nudi konkurencija i to sa aspekta „sigurnosti“ te da je zbog „ugovora o javnoj nabavci čije izvršenje zahtijeva posebne mjere sigurnosti“ potrebno izvršiti izuzeće od primjene samog zakona (Član 10 Zakona o javnim nabavkama). Ovako se ova institucija stalno nalazi na granici „kriminalnih radnji“, nastojeći da simulira nediskriminaciju i jednak tretman za ponuđače iako se uvijek radi o „dogovorenom poslu“. Posebno je pitanje da li je to posao koji je dogovoren uz znanje vrha rukovodstva ove institucije ili su tu samo umješani pojedinci koji su zaduženi za provođenje nabavki.

Stoga se sa sigurnošću može reći da su i ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi vezi tehničke specifikacije predmeta javne nabavke (Član 54 ZJN).Da smo u pravu, znaće se 30. 11. u  16h nakon otvaranja pristiglih ponuda.

Softverske egzibicije Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH je objavilo konkuretski zahtjev za dostavljanje ponuda u vezi održavanja softvera sa procjenjenom vrijednošću od 34.615,38 KM (bez PDV-a) i to u dva lota:

  • LOT 1 – Nabavka usluga održavanja sofvera ALISA – 28.615,38 KM (bez PDV-a) i
  • LOT 2 – Nabavka usluga održavanja sofvera OWIS – 6.000,00 KM (bez PDV-a)

Nabavka održavanja softvera u oba lota pokazuje „besmislenost“ javnih nabavki u oblasti softvera odnosno „održavanja softvera“, kao i  nedostatak kontrolnih mehanizama bez kojih se pare odlijevaju nemilice iz BH institucija. A da ne govorimo o tome što se radi o „namještenim“ poslovima prema unaprijed poznatim ponuđačima odnosno dobavljačima. No krenimo redom.

Nabavka održavanja softvera ALISA se iz godine u godinu realizuje od strane Direkcije za civilno vazduhoplovstvo putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u kome je u okviru tenderske dokumentacije precizirano „da je ponuđač u posljednje dvije godine imao najmanje jedan ugovor na istim ili sličnim poslovima koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji“ odnosno da je održavao softwer ALISA. Očigledno je da se radi o softveru koji je i kreiran od strane uvijek jedinog ponuđača, odnosno za čije održavanje ima ekskluzivno pravo, a to je firma E-Software for secure business (ESSB) iz Banja Luke koja je u posljednjih 5 godina jedina dostavljala ponude i dobijala ugovore (za 2015. i 2016. godinu u iznosu od 25.600 KM bez PDV-a godišnje, a za 2017., 2018. i 2019. godinu u iznosu od 25.600 KM bez PDV-a). Inače, ovo su jedine javne nabavke koje je u posljednjih 5 godina realizovala ova firma i prihod od ove nabavke je čini oko 70% ukupnih prihoda ove firme. To govori svakako o „tajnim vezama“ menadžmenta Direkcije i vlasnika firme koje bi svakako trebale da budu predmet istražnih organa.

O nabavci održavanja softvera OWIS smo već ranije pisali no i ovdje ćemo ukazati da se očigledno radi o istim obrascima djelovanja. OWIS je inače softver za kancelarijsko poslovanje. Prema tenderskoj dokumentaciji, a u okviru zahtjeva za profesionalnom i tehničkom sposobnošću, i u okviru ove nabavke se traži „da je ponuđač u posljednje dvije godine imao najmanje jedan ugovor na istim ili sličnim poslovima koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji“. Kako je firma ORKA d.o.o ujedno i „vlasnik“ softverskog sistema na platformi OWIS, odnosno Owis je platforma za upravljanje poslovnim sadržajem razvijena od strane firme ORKA, ne treba da iznenađuje kome je namjenjena ova nabavka. Tako je firma Orkau posljednjih 5 godina jedina dobijala ugovore za poslove održavanja softvera, i to uvijek u iznosu od 6.000 KM (bez PDV-a). Interesantno je pomenuti i činjenicu da je firma ORKA d.o.o. Sarajevo navedena rješenja uspjela da „proda“ brojnim javnim institucijama i organizacijama kao što su MUP Kantona Sarajevo, Regulatorna agencija za komnikacije BiH, JP Pošte BiH, JP Ceste BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, itd. te ne iznenađuje ni činjenica da se na stotine hiljada KM godišnje plaća ovoj kompaniji na osnovu „održavanja ovog softvera“ odnosno „licenciranja“ kako to u pojedinim slučajevima navode. Prema podacima AFIP-a i baze javnih nabavki, čak više od 80% ukupnih prihoda ove kompanije dolazi od ugovora po osnovu javnih nabavki sa brojnim ugovornim organima u BiH. U pravilu, ova firma je uvijek jedan jedini ponuđač u okviru predmetnih nabavki.

Potvrda naših navoda se očekuje 4. novembra prilikom u 12. 15 na adresi ugovornog organa odnosno nakon provođenja e-aukcije.