ZP “HIDROELEKTRANE NA VRBASU” A.D. MRKONJIĆ GRAD može da reklamira samo ATV

Broj obavještenja:215-4-2-113-5-69/20

Zp Hidroelektrane na Vrbasu ad Mrkonjić Grad je 16.10.2020. godine zaključio ugovor sa Alternativnom televizijm Banjaluka za reklamne usluge i usluge marketinga u vrijednosti 6.000 KM nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Iako iznos nije veliki, razlozi koji se navode za primjenu ovog postupka govore (ekskluzivna prava) govori da je nabavka nezakonito provedena, jer nije obrazloženo zbog čega samo jedna televizija može da reklamira ugovorni organ. Također, ugovor je potpisan na samom početku predizborne kampanje, te će vjerovatno u te svrhe biti i zloupotrebljen.

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA pod izgovorom virusa Kovid 19, zloupotrebljava ZJN

Broj obavještenja: 1180-4-2-203-5-242/20

Dana 28.10.2020. godine Pošte Srpske ad Banjaluka, nakon provedenogpregovaračkog postupka bez objave zaključile su ugovor sa Osiguranje Aura ad Banjaluka, za nabavku kolektivnog osiguranja radnika u visini od 7.967,22 KM, na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

Kao uslov za provođenje ovog netransparentnog postupka navodi se hitnost, što je dozvoljeno ZJN-om, uz kumulativno postavljene uslove, međutim kao razlog za primjenu pregovaračkog postupka navode se „okolnosti epidemije virusa Kovid 19 koje su dovele do smanjenog prisustva radnika“, što se ne može dovesti u vezu sa predmetom nabavke. Dakle ugovorni organ je prekršio Zakon i sklopio ugovor, iako za to nisu postojali uslovi.

ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik doo nije moga predvidjeti da bi neko mogao podnijeti žalbu

Broj obavještenja: 350-4-1-765-5-364/20

Dana 26.10.2020. godine ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik doo zaključio je ugovor sa Junuzović-kopex doo Lukavac u iznosu od čak 663.120,00 KM bez PDV-a za nabavku Dizel goriva BAS EN 590 u poslovne svrhe, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se hitnost, a kao razlog: „Pregovarački postupak je proveden iz razloga krajnje hitnosti, a prouzrokovanih događajima nepredvidivim za Ugovorni organ. Na provedeni Otvoreni postupak uložena je Žalba ponuđača ”Hifa petrol” d.o.o. Sarajevo, te je Ugovorni organ predmetnu žalbu proslijedio na razmatranje Uredu za razmatranje žalbi, a koji po istoj još uvijek nije donio Rješenje. Obzirom da se dizel gorivo koristi za direktnu proizvodnju, te da je prethodni Ugovor istekao, Ugovorni organ je moraoizvršiti nabavku dizel goriva, jer bi upitan bio nastavak proizvodnje uglja, a samim tim i kontinuirano poslovanje Ugovornog organa“.

Napominjemo da je za provođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti potrebno ispuniti kumulativne uslove, između ostalih da postoje događaji nepredvidivi za ugovorni organ i okolnosti kojima se opravdava hitnost ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, jer žalbeni postupak je predviđen ZJN-om i svakako se treba predvidjeti da je moguće da neko od ponuđača uloži žalbu na bilo koju fazu postupka.

Grad Banja Luka potpiše ugovor, pa pregovaračkim postupkom poveća za 17%

Grad Banja Luka je 29.10.2020. godine zaključio ugovor sa Niskogradnja Marjanović doo Prijedor u iznosu od 58.949,70 KM bez PDV-a, za izvođenje dodatnih radova na investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva po provedenom pregovaračkom postupku bez objave. Osnovni ugovor u iznosu od 341.878,20 KM bez PDV-a je potpisan 25.05.2020. godine. Kao razlog za provođenje netransparentnog postupka navode se dodatni radovi, koji su prema ZJN-u morali nastati kao posljedica nepredviđenih okolnosti.

Međutim, sama utvrđena vrijednost ugovora za radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od 17%, što je blizugranično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama.

Mup RS često ima dodatne i nepredviđene radove 3

Broj obavještenja: 348-4-3-289-5-145/20

Ranije smo pisali o čestoj (zlo)upotrebi pregovaračkog postupka od strane ugovornog organa MUP RS (Broj obavještenja: 348-4-3-227-5-122/20 i 348-4-3-226-5-121/20). Ta praksa se nastavila, pa je dana 21.10.2020. Mup RS potpisao ugovor putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, sa Dzena Gradačac u vrijednosti 31.762,88 KM bez PDV-a za nepredviđene radove na rekonstrukciji i adaptaciji hangara u objekat za trening konja.

Kao razlog se navode„dodatni radovi uslijed potrebe da se u okviru ovog objekta formira funkcionalna cjelina koja bi omogućila efikasniji rad zaposlenih“. Zakonom o javnim nabavkama je predviđeno da se u slučaju nepredviđenih okolnosti može provesti ova vrsta postupka, međutim s obzirom da se ovakve nabavke prečesto provode, a trebale bi biti samo u izuzetnim slučajevima, stvara se sumnja u regularnosti provođenja ovih postupaka ovog ugovornog organa. Također sama utvrđena vrijednost ugovora za radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od granično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama.

Hitna nabavka dizela za 1,5 miliona KM 2

Broj obavještenja: 825-4-1-278-5-394/20

Ranije smo pisali kako ZP rudnik i termoelektrana Gacko ad kupuje euro dizel na nezakonit način (Broj obavještenja: 825-4-1-278-5-394/20). Sada isti ugovorni organ nastavlja staru praksu, te je dana 9.10.2020. godine sklopio ugovor sa Optima grupa doo Banjaluka za nabavku eurodizela u vrijednosti od 1.317.706,00 KM bez PDV-a, nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, iz razloga krajnje hitnosti.

Zakon  o javnim nabavkama predviđa mogućnost nabavke ovim netransparentnim postupkom iz razloga krajnje hitnosti, ali uz kumulativno ispunjene sljedeće uslove: da je postojao događaj nepredvidiv za ugovorni organ, da se ne mogu ispoštovati minimalni rokovi za transparentni postupak i da se okolnosti ne smiju dovesti u vezu sa ugovornim organom.

Ni jedan od ovih uslova nije obrazložen u na to predviđenom mjestu u obavještenju o dodjeli ugovora, te je teško povjerovati da su oni i postojali. Najčešće u ovakvim situacijama se dešava da ugovorni organ „zaboravi“ pokrenuti nabavku na vrijeme ili KRŽ zbog nezakonite tenderske dokumentacije poništi postupak, a u oba slučaja se radi o propustima ugovornog organa.

Također, ugovor je sklopljen 09.10.2020. godine, a kao trajanje ugovora navedeno je 15.09.2020. – 30.11.2020. godine, odnosno ugovor prije 24 dana prije potpisivanja, što je svakako nezakonito, te ugovorni organ jedno kršenje ZJN-a pokušava da sakrije drugim kršenjem ZJN-a.

Da li je moguće „obuzdati“ rastrošnost u nabavkama određenih roba i usluga

Redovno provođenje monitoringa javnih nabavki od strane koalicije „Da javne nabavke budu javne“ su utvrdile brojne obrasce ponašanja koje ukazuju na rastrošnost i „nedomaćinski“ odnos prema trošenju javnih sredstava u okviru javnih nabavki. Jedan od trendova koji je aktuelan se odnosi na brojne nabavke računarske opreme od strane ugovornih organa na svim nivoima. Kako se bliži kraj kalendarske i budžetske godine, mnogi posežu za ovim nabavkama ne u cilju unapređenja svog poslovanja već u cilju trošenja raspoloživih sredstava u okviru svojih budžeta. Tako je u prve dvije sedmice novembra skoro svaka treća javna nabavka bila nabavka nekih roba i usluga u vezi sa računarima i informacionim tehnologijama. Nabavljaju se hardveri, softveri, razne licence, usluge održavanja i nadogradnje, itd. Vidljivo je da se „ne štedi“ iako svi pričaju o strašnim posljedicama koje je nanijela i nanosi epidemija COVID-19. Svakako da bi odgovorne vlasti ovome trebale stati u kraj no u Bosni i Hercegovini se još o tome ozbiljno ne razmišlja.

Istovremeno, u Srbiji su već godinama uveli zajedničke odnosno centralizovane javne nabavke za pojedina dobra i usluge. Na primjer, u 2021. godini se putem centralizovanih javnih nabavki koju provodi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa planira nabavljati kancelarijski materijal, toneri, goriva i maziva, prevozna sredstva (odnosno motorna vozila i to ako postoji prethodna saglasnost za njihovu nabavku), računarska oprema (ukoliko vrijednost prelazi cca 4.000 EUR), papirna konfekcija, nameštaj, sanitarne i druge srodne usluge (DDD), usluge održavanja i popravke računara, te usluge obezbjeđenja.

Centralizovane javne nabavke svakako doprinose da se potrošnja određenih roba i usluga racionalizuje a time i izvrše usluge koje se mjere u milionima KM. Da li će se ovakva praksa uvesti i u Bosni i Hercegovini, pokazaće vrijeme.

Grad Doboj plaća preko milion KM samo za dodatne radove na sportskoj dvorani, koji su nastali uslijed nepredviđenih okolnosti

Broj obavještenja:103-4-3-138-5-232/20

Grad Doboj je 16.09.2020. godine zaključio ugovor sa Doo Proda-mont Doboj u iznosu od 855.670,51 KM bez PDV-a, za dodatne radove na objektu Sportske dvorane u Doboju po provedenom pregovaračkom postupku bez objave. Osnovni ugovor u iznosu od 4.492.778,5 KM bez PDV-a je potpisan 13.11.2018. godine. Kao razlog za provođenje netransparentnog postupka navode se dodatni radovi koji nisu bili uključeni u prvobitno zaključeni ugovor.

Sama utvrđena vrijednost ugovora za radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od skoro granično dozvoljenih do 20%, govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama.

Interesantne i „unosne“ nabavke prokresa dalekovodnih trasa od strane Elektroprenosa

Elektroprenos – Elektroprijenos BiH a.d. je raspisao otvoreno postupak nabavke usluga prokresa šume, sječe rastinja, krčenja i čišćenja u trasama dalekovoda sa procjenjenom vrijednošću od 790.000 KM (bez PDV-a). Planirano je zaključenje okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci a nije definisana podjela na lotove.

Ova nabavka je insteresantna jer odstupa od ustaljenih obrazaca istovjetnih nabavki firme Elektroprenos jer se u ranijem periodu praktikovala podjela na lotove prema operativnim područjima rada Elektroprenosa (Operativno područje Banja Luka, Operativno područje Tuzla, Operativno područje Mostar i Operativno područje Sarajevo). Međutim, da se ovom nabavkom planira diskriminacija i nejednak tretman potencijalnih ponuđača nagovještavaju zahtjevi za tehničkom i profesionalnom sposobnošću potencijalnih ponuđača odnosno:

  • Uspješno iskustvo ponuđača u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora za izvršenje usluga čiji su karakter i kompleksnost slični predmetu nabavke, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 790.000,00 KM, u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavještenja o nabavci) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine. Pod pojmom “karakter i kompleksnost slični” podrazumijeva se uspješna realizacija ugovora koji za predmet imaju izvršenje usluga sječe i prokresa rastinja u trasama dalekovoda, obaranje, okresivanje, ovršivanje i slično, stabala uz trasu dalekovoda koja, uz procjenu rizika za funkcionalnost dalekovoda, ugrožavaju sigurnost, kao i siječa i prokres šume u šumskim gazdinstvima i drugim pošumljenim površinama (šumovitim područjima).
  • Ponuđač mora da obezbijedi (odnosno da zapošljava ili ima na raspolaganju uz mogućnost angažmana) neophodan kadrovski kapacitet za pružanje usluga koje su predmet ove nabavke. Za izvršenje okvirnog sporazuma u predviđenom roku (1 godina) potrebno je da ponuđač ima na raspolaganju minimalno 10 radnika na sječi, kako bi se konkurentna usluga mogla realizovati u predviđenom roku (1 godina). Također, ponuđač treba da bude i tehnički opremljen i osposobljen te da koristi mjere kojima obezbjeđuje izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete.

Prema raspoloživim podacima u okviru portala javnih nabavki, e-nabavke, jedina firma koja zadovoljava prvi od 2 navedena zahtjeva je firma EKOS-STEP iz Zavidovića, koja je u posljedne 3 godine realizovala skoro sve poslove u vezi sječe i prokresa rastinja i šume u trasama dalekovoda za potrebe Elektroprenosa. Tako je u periodu od 2018 do danas, prema podacima e-Portala o javnim nabavkama, ova firma sa Elektroprenosom ugovorila poslove u vrijednosti od preko 955.000 KM (bez PDV-a). Kada se uzmu podaci o prihodima navedene firme, vidljivo je da su prihodi od ovih javnih nabavki skoro 90% ukupnih prihoda ove firme dok je dobit od ovih poslova u 2018. godini iznosila više od 40% ukupnih prihoda firme EKOS-STEP.  Ovi podaci bi svakako trebalo da bude signal kontrolnim institucijama da izvrše dodatne provjere navedene kompanije.

Eksperimentiranje i razvoj biračkih odbora u Gradu Doboju

Broj obavještenja: 103-4-1-160-5-258/20

Dana 29.10.2020. godine Gradska uprava Grad Doboj je zaključila ugovor sa Univerzal-do doo Doboj u iznosu od 19.508,74 KM bez PDV-a za nabavku materijalno tehničkih sredstava za rad biračkih odbora na lokalnim izborima 2020. godine, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se Član 22. stav (1) tačka a) koja kaže da se pregovarački postupak može provesti „kada je roba koja se nabavlja proizvedena isključivo u svrhe: istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja“, dok se kao razlog navodi „Urgencija CIK BiH za nabavku“.

Svakako da ni uslov ni razlog za provođenje ove vrste postupka nisu zakoniti, te bi nadležne institucije trebale da pokrenu pitanje odgovornosti.