Novi modeli i nove diskriminacije kod nabavke policijskih vozila

MUP Tuzlanskog kantona – Uprava policije je raspisala otvoreni poziv za nabavku vozila 6 sa procijenjenom vrijednošću javne nabavke od 213.247,00 KM.

Iako su tehničke specifikacije vozila na prvi pogled postavljene dosta komotno, analiza tenderske dokumentacije za nabavku 5 vozila TIP 1 (sa manuelnim ili automatskim mjenjačem) i jednog vozila TIP 2 (isključivo sa automatskim mjenjačem) ukazuje da je nemoguće naći nekoliko različitih ponuđača koja nude vozila koja zadovoljavaju predmetnim specifikacijama. Naime, kada se uzmu specifikacije dimenzije automobila (dužina), snaga motora i oprema, te određene specifične karakteristike (zapremina prtljažnika od 600 litara), vidljivo je da ugovorni organ preferira automobile koncesionare Škoda, odnosno novu Škodu Octaviu. Ujedno, treba istaći i činjenicu da je navedena tenderska dokumentacija u dijelu opisa predmeta nabavke istovjetna nabavkama iz 2018. i 2019. godine (Obavještenje broj 1111-1-1-12-3-5/18 i 23100-1-1-15-3-6/19) osim činjenice da je u novoj Škodi Octavia sada prtljažnik povećan na 600 litara sa 580, odnosno 590 litara koliko je iznosila ranije. U oba slučaja je dostavljena samo jedna ponuda, koja je ujedno i prihvaćena, te su ugovori u vrijednosti 341.453,00 KM (za 2018. godinu) i 427.351,00 (za 2019. godinu) dodijeljenifirmi Cosmos Commerce doo iz Tuzle.

Iako već godinama ukazujemo na ovu diskriminatornu i zakonom nedozvoljenu praksu (naš prilog MUP Tuzlanskog kantona ponovo ide u „kosmos“ po automobile? iz jula 2019. godine)kojom se narušava princip nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi tehničke specifikacije predmeta javne nabavke (Član 54 ZJN), niko od nadležnih ne reaguje na ove zloupotrebe.

Da li će se bez problema provesti i ova „zloupotreba“ od strane policijskih struktura, znat će se do 03. decembra kada je predviđeno otvaranje ponuda.