ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik doo nije moga predvidjeti da bi neko mogao podnijeti žalbu

Broj obavještenja: 350-4-1-765-5-364/20

Dana 26.10.2020. godine ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik doo zaključio je ugovor sa Junuzović-kopex doo Lukavac u iznosu od čak 663.120,00 KM bez PDV-a za nabavku Dizel goriva BAS EN 590 u poslovne svrhe, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se hitnost, a kao razlog: „Pregovarački postupak je proveden iz razloga krajnje hitnosti, a prouzrokovanih događajima nepredvidivim za Ugovorni organ. Na provedeni Otvoreni postupak uložena je Žalba ponuđača ”Hifa petrol” d.o.o. Sarajevo, te je Ugovorni organ predmetnu žalbu proslijedio na razmatranje Uredu za razmatranje žalbi, a koji po istoj još uvijek nije donio Rješenje. Obzirom da se dizel gorivo koristi za direktnu proizvodnju, te da je prethodni Ugovor istekao, Ugovorni organ je moraoizvršiti nabavku dizel goriva, jer bi upitan bio nastavak proizvodnje uglja, a samim tim i kontinuirano poslovanje Ugovornog organa“.

Napominjemo da je za provođenje pregovaračkog postupka zbog hitnosti potrebno ispuniti kumulativne uslove, između ostalih da postoje događaji nepredvidivi za ugovorni organ i okolnosti kojima se opravdava hitnost ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom, što u ovom slučaju nije ispoštovano, jer žalbeni postupak je predviđen ZJN-om i svakako se treba predvidjeti da je moguće da neko od ponuđača uloži žalbu na bilo koju fazu postupka.

Grad Banja Luka potpiše ugovor, pa pregovaračkim postupkom poveća za 17%

Grad Banja Luka je 29.10.2020. godine zaključio ugovor sa Niskogradnja Marjanović doo Prijedor u iznosu od 58.949,70 KM bez PDV-a, za izvođenje dodatnih radova na investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva po provedenom pregovaračkom postupku bez objave. Osnovni ugovor u iznosu od 341.878,20 KM bez PDV-a je potpisan 25.05.2020. godine. Kao razlog za provođenje netransparentnog postupka navode se dodatni radovi, koji su prema ZJN-u morali nastati kao posljedica nepredviđenih okolnosti.

Međutim, sama utvrđena vrijednost ugovora za radove koji se ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora od 17%, što je blizugranično dozvoljenih do 20% govori da se ne radi o cijeni za dodatne radove, za koje je upitno da li su i postojali, nego o maksimalnom izvlačenju sredstava ugovornog organa, a napominjemo da je upravo ovakav vid trošenja sredstava jedan od najpodložnijih korupciji u javnim nabavkama.