Eksperimentiranje i razvoj biračkih odbora u Gradu Doboju

Broj obavještenja: 103-4-1-160-5-258/20

Dana 29.10.2020. godine Gradska uprava Grad Doboj je zaključila ugovor sa Univerzal-do doo Doboj u iznosu od 19.508,74 KM bez PDV-a za nabavku materijalno tehničkih sredstava za rad biračkih odbora na lokalnim izborima 2020. godine, a nakon provedenog netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Kao uslov za provođenje ove vrste postupka navodi se Član 22. stav (1) tačka a) koja kaže da se pregovarački postupak može provesti „kada je roba koja se nabavlja proizvedena isključivo u svrhe: istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja“, dok se kao razlog navodi „Urgencija CIK BiH za nabavku“.

Svakako da ni uslov ni razlog za provođenje ove vrste postupka nisu zakoniti, te bi nadležne institucije trebale da pokrenu pitanje odgovornosti.