LEGO kompleti su neizostavan dio novogodišnjih paketića u Elektroprenosu

Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. je objavio konkurentski zahtjev za nabavku novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka sa procijenjenom vrijednošću od 25.000 KM (bez PDV-a) za 326 djece zaposlenih radnika. To znači da je planirano izdvajanje od čak ukupno 29.250 KM, odnosno oko 90 KM po paketiću.

I dok se briga firme o djeci zaposlenih može posmatrati kao društveno odgovorno ponašanje, evidentno je da sam utisak kvari činjenica da se radi o nabavci sa evidentnom diskriminacijom i nejednakim tretmanom kada se posmatra predmet javne nabavke. Osim par slatkiša koji su navedeni kao dio predmeta nabavke i čija cijena ne prelazi 5-6 KM po paketiću, evidentno je da se većina novca planira izdvojiti za LEGO igračke, odnosno za kupovinu 326 LEGO kompleta, od kojih neki koštaju i preko 100 KM. Iako se u opisu predmeta nabavke pominje riječ ekvivalent, detaljno su opisane igračke koje kompanija LEGO nudi na BiH tržištu. Tako se npr. navode Kockice za slaganje za uzrast 7-12 godina sa minimalno 302 kockice sa motivima u kojima se može složiti smiješna hobotnica na zabavnom molu, ili spašavanja delfina uz potragu za blagom, ili slastičarsko natjecanje ili vožnja balonom uz spašavanje malog tigra.

Sa sigurnošću može se reći da su i ovom nabavkom narušeni principi nediskriminacije i jednakog tretmana definisanjem „diskriminirajućih“ uslova u vezi tehničke specifikacije predmeta javne nabavke (Član 54 ZJN).