Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije: Stalno moramo plaćati dodatne radove 2

Broj obavještenja: 1388-4-3-56-5-60/20, 1388-4-3-55-5-59/20 i 1388-4-3-54-5-57/20

Ranije smo pisali kako Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije već 12 puta u posljednje dvije godine potpisuje ugovore za „nepredviđene“ radove (Broj obavještenja: 1388-4-3-39-5-40/20), a sada predstavljamo još tri nova slučaja. Naime pred smjenu vd Direktora ovog ugovornog organa, potpisana su još tri ugovora za izvođenje „dodatnih“ radova:

R.br.DatumVrijednost
128.09.2020.413.520,51 KM
206.10.2020.22.836,60 KM
314.10.2020.48.198,42 KM
 Ukupno484.555,53  KM

U svim nabavkama uslovi i razlozi za primjenu su isti i svakako nedovoljni, a učestalost i visina dodatnih radova nije mala.

Zakonom o javnim nabavkama je predviđeno da se u slučaju nepredviđenih okolnosti može provesti ova vrsta postupka, međutim obzirom da je ovo sad već 15-ti put u posljednjih dvije godine da isti ugovorni organ potpisuje ugovore za „nepredviđene“ radove, stvara se sumnja u regularnosti provođenja ovih postupaka ovog ugovornog organa.

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA pod izgovorom virusa Kovid 19, zloupotrebljava ZJN 2

Broj obavještenja: 1180-4-2-205-5-243/20

Dana 20.10.2020. godine Pošte Srpske ad Banjaluka, nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave zaključile su ugovor sa Osiguranje Aura ad Banjaluka, za nabavku osiguranja novca i vrijednosnica u visini od 35.766,62 KM, na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

Kao uslov za provođenje ovog netransparentnog postupka navodi se hitnost, što je dozvoljeno ZJN-om, uz kumulativno postavljene uslove, međutim kao razlog za primjenu pregovaračkog postupka navodi se „Uslijed okolnosti epidemije virusa Covid 19, potrebno je provesti pregovarački postupak za osiguranje novca i vrijednosnica“, što u konkretnom slučaju nije valjan razlog u skladu sa Zakonom. Dakle ugovorni organ je prekršio Zakon i sklopio ugovor, iako za to nisu postojali uslovi.

ZP “HIDROELEKTRANE NA VRBASU” A.D. MRKONJIĆ GRAD može da reklamira samo ATV

Broj obavještenja:215-4-2-113-5-69/20

Zp Hidroelektrane na Vrbasu ad Mrkonjić Grad je 16.10.2020. godine zaključio ugovor sa Alternativnom televizijm Banjaluka za reklamne usluge i usluge marketinga u vrijednosti 6.000 KM nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Iako iznos nije veliki, razlozi koji se navode za primjenu ovog postupka govore (ekskluzivna prava) govori da je nabavka nezakonito provedena, jer nije obrazloženo zbog čega samo jedna televizija može da reklamira ugovorni organ. Također, ugovor je potpisan na samom početku predizborne kampanje, te će vjerovatno u te svrhe biti i zloupotrebljen.

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA pod izgovorom virusa Kovid 19, zloupotrebljava ZJN

Broj obavještenja: 1180-4-2-203-5-242/20

Dana 28.10.2020. godine Pošte Srpske ad Banjaluka, nakon provedenogpregovaračkog postupka bez objave zaključile su ugovor sa Osiguranje Aura ad Banjaluka, za nabavku kolektivnog osiguranja radnika u visini od 7.967,22 KM, na osnovu provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

Kao uslov za provođenje ovog netransparentnog postupka navodi se hitnost, što je dozvoljeno ZJN-om, uz kumulativno postavljene uslove, međutim kao razlog za primjenu pregovaračkog postupka navode se „okolnosti epidemije virusa Kovid 19 koje su dovele do smanjenog prisustva radnika“, što se ne može dovesti u vezu sa predmetom nabavke. Dakle ugovorni organ je prekršio Zakon i sklopio ugovor, iako za to nisu postojali uslovi.